Tornaterem belső kialakítása

Budapest, XII. kerület

TERVEZÉS 2015-2016

ÉPÍTÉSZET: BEÖTHY- KISS MÉRNÖKIRODA

BELSŐÉPÍTÉSZET: TÖRÖK SZABOLCS BENCE

MUNKATÁRS: BÁRSONY ADRIENN

A Kós Károly által tervezett iskola bővítményeként épülő, részben föld alá kerülő tornaterem egyrészt rejtőzködő és semleges karakterű - az iskola építészeti értékeivel nem konkurál, másrészt a Kós Károly által megfogalmazott viszonyrendszer modern újragondolása. A tornateremben alkalmazott felületek, és anyagok jellegükben merítenek a meglévő épület elemeiből, de azok a modern tornatermi használat és igények mentén átalakítva, egy semleges atmoszféra létrehozásának szándékával lettek megfogalmazva. A tornaterem felső bevilágítói oly módon lettek elhelyezve, hogy a födém légies, ellebegő jellege érvényesüljön, a burkolatok megvilágítás által generált hatást erősítik, szolgálják. A galéria áttört megfogalmazása a tér egybetartozását és a galéria tömegének könnyítését szolgálja. Az áttört korlátok a felső közösségi teret és galériát is jobban összekapcsolja a tornaterem tömegével. Ezt az összekapcsolást a faburkolat két tér közötti átfolyása is elősegíti. A faburkolat a közösségi tér várakozó tér jellegű használatát elősegítendő - az öltözők előtt egy ülőpadba fordul át, más fix használati  elem ebbe a térbe nem kerül a tér variábilis használatát elősegítendő

Display Type
Teljes szélesség
Display Type
Teljes szélesség