Ugrás a tartalomra
_sopron_panorama_hero.jpg

MODERN VILLA KLASSZIKUS ARÁNYOKKAL


Családi ház terve, Sopron

2016 / Építészet / Lakóépület / Építés alatt

Építészet: 
Török Szabolcs Bence
Munkatárs: 
Monory Rebeka

Az épület telepítés során az elsődleges szempont volt a beépítési határvonalak mellett az észak felé feltáruló panoráma felé fordulás és a kedvező tájolás összehangolása. Így a szomszédos, észak-keleti határon lévő zömök épülettől a ház elfordul, a fő megnyitása délnyugati oldalkert valamint a panoráma felőli észak-keleti kertrész felé történik. A telepítésből adódó irányok  az épület funkcionális tagolását is meghatározzák. A földszinten helyet kapó közösségi funkciósor főként dél-nyugatra nyílik meg, a nappali esetében ezen felül a panorámás teraszkapcsolat válik még meghatározóvá. Ezzel szemben a földszinti kiszolgáló funkciók az épület zártabb felében kapnak helyet.Az emeleti funkcionális szervezésében hasonló. A szobák a kedvező dél-nyugati oldal felé fordulnak, míg a gardrobe-ként is funkcionáló közlekedő rész a zártabb épületrész felé orientálódik.

Tömeg képzésben is megjelenik ez a kettősség. A fő tömeg megjelenésében a helyi jelleget követi, magastetős, oromfalas kialakítása a hagyományos  lakóépületekre utal, a tájolás minél előnyösebb kihasználása érdekében a telek töredezettségére való rájátszással. Szemben ezzel, az észak-keleti telekhatár felől az alárendeltebb funkciókat tartalmazó épületrész ettől elhúzódva, doboz szerű elemként kerül kialakításra. A kettő találkozásánál alakulnak ki a megközelítési/ kitekintési pontok, Így a bejárati szituáció és a panoráma terasz kiemelt helyzetbe a két oromfalon.

Az épület anyaghasználatánál fontos volt egyrészt a tömegképzésből adódó karakter hangsúlyainak támogatása, valamint olyan anyagok használata, mely a két tömeg közti viszonyt érzékletesebbé, érthetőbbé teszi. Ezért a ház a fő tömegnél főképp vakolt felületekből áll, ez a felület tömör és perforált felületeken is megjelenik, míg a dobozszerű elhúzott épülettömeg a kert felé vakolt  tégla burkolatú  A nyílászárók  illeszkedő fa anyagúak.