Ugrás a tartalomra
gyongyos_aktivhaz__főkép2.jpg

AHOL A SPORT, TERÁPIA ÉS OKTATÁS TALÁLKOZIK


Aktív ház komplexum, Gyöngyös

2019 / Építészet / Középület

Építész: 
Török Szabolcs Bence
Munkatárs: 
Monori Rebeka, Tószegi Károly

Gyöngyösön, az önkormányzat a „Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat keretén belül sport és rekreációs funkció fejlesztését tervezi az egykori laktanya területéhez tartozó ingatlanon. A szomszédos telken található sportcsarnok épület valamint a területtől nyugatra létesült sportpályák funkcionális megerősítésével egy komplex igényeket kielégítő sport és rekreációs terület létrehozása a cél.

A környező ingatlanok meglehetősen vegyes összképű épületállománnyal rendelkeznek. A vegyes összképet az egykori laktanya két világháború közötti épületállománya, valamint az ezt kiegészítő 70-es évektől napjainkig épült kisebb létesítmények alkotják. A terület fejlesztése, közfunkciójának erősítése húzó fejlesztésként hathat a környéken.

A meglévő épület megtartása és helyzetbehozása a terv részét képezi, ugyanakkor a jellemzően additív módon épült épület komplexum mind funkcionálisan mind építészeti szempontokból drasztikus újragondolást igényel.

A tervezet épület a meglévő épületkomplexum átértelmezésével készül. Egyrészt gazdaságossági szempontok, másrészt a korábban kialakult struktúra tovább örökítése is indokolja a döntést, mivel a jelenlegi épület tömeg illeszkedik a szomszédos terület léptékéhez. A sportpályák felől falként értelmezhető elnyújtott tömege alkalmas az új funkció ellátására, a sportkomplexumot képes zárt kiszolgálólétesítmények és nyitott pályák relációjában kezelni. 

TÖMEGALAKÍTÁS

Az épület formálása során végig az egyszerű, ugyanakkor jelszerű kialakításra törekedtünk. A jelenlegi kontyolt, magastetős kialakítású additív földszintes tömeg túlnyúló ereszeivel nem sejtet közfunkciót. A beépítési paraméterek miatt a tetőforma megtartása indokolt, de eresz visszahúzásával, rejtett kialakításával, a tető rátett testként értelmeződik, egységessé válik, szoborszerűen jelenik meg a vakolt tömeg fölött.

FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Az új funkció a meglévő térrendszer alapvető átszervezését igényli. A komplex használat miatt az épület három jellemző funkciócsoportra bomlik, melyek külön megközelítést, szeparált használatot is jelentenek, ennek megfelelően az elnyújtott épületrész több részre tagolódik.

A jelenlegi épület az építési fázisok miatt több traktusból áll, ami a keleti irányban tömegugrásokkal jól értelmezhetővé válik. Ezt a gondolati logikát folytatva, kiegészítve az első fejépületbe a sportkonferencia és oktatási rész, a hátsóba pedig a küzdősport edzőtermek kerülnek, míg a középső traktusokat a sport és rekreációs részek foglalják el.